پیام رئیس دانشگاه

شهرستان آران و بیدگل

دارالشهداء

پایتخت فرش ایران

رتبه یک  ایثار گری کشور

شهرنمونه قرآنی و نهج البلاغه